poniedziałek, 20 stycznia 2014

Libre albedríoDziś post lekko filozoficzny.

Wyrażenie na dzisiaj: 

El libre albedrío – wolna wola.

¿Qué es?  - Czym jest?


Según Wikpedia: “El libre albedrío o libre elección es la creencia de algunas doctrinas filosóficas que sostienen que los humanos, tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones.”

Według Wikipedii: "Wolna wola lub wolność wyboru to pogląd pewnych doktryn filozoficznych utrzymujących jakoby ludzie mieli możność wyboru i podejmowania samodzielnych decyzji."


I teraz seria pytań, na które musicie sami sobie odpowiedzieć:

Libre albedrío
Wolna wola
¿El libre albedrío es una ilusión o una realidad?
Czy wolna wola to ułuda czy rzeczywistość?
¿De verdad tenemos y nos guíamos por el libre albedrío?
Czy rzeczywiście mamy wolną wolę i kierujemy się nią?
¿Si Dios nos dio libre albedrío, por qué nos castiga por decidir mal?
Jeśli Bóg dał nam wolną wolę to dlaczego karze nas za złe decyzje?