niedziela, 8 września 2013

(sin) afán de lucro

Dziś dwa ciekawe sformułowania: afán de lucro oraz jego negacja, ale tylko pozorna (!) sin afán de lucro.

Vamos por partes - rozłóżmy to na czynniki pierwsze: afán to "chęć, zamiłowanie" a lucro oznacza "zysk".

Spójrzmy jak się ich używa:

(sin) afán de lucro
afán de lucro
chęć zysku

sin afán de lucro

non-profit
Algunos donantes donan sus órganos movidos por el afán de lucro.
Niektórzy dawcy darowują organy kierując się chęcią zysku.
Esta fundación es una organización de voluntariado, sin afán de lucro.

Niniejsza fundacja jest organizacją działająca na zasadzie wolontariatu, non-profit.
Las empresas privadas normalmente se rigen por el afán de lucro y la obtención del máximo beneficio.
Funkcjonowaniem prywatnych firm zwykle rządzi chęć zysku i maksymalizacji dochodu.
Este video se hizo sin afán de lucro.
To wideo nie zostało nakręcone w celach komercyjnych.