poniedziałek, 29 października 2012

Modo subjuntivo (tryb łączący) - użycie - wstęp


Tytułem wstępu warto zaznaczyć, że w języku hiszpańskim występują cztery tryby, a nie trzy, tak jak ma to miejsce w języku polskim, co obrazuje poniższa tabelka:

JĘZYK POLSKI
JĘZYK HISZPAŃSKI
Tryb  oznajmujący

Idę do kina.
Dziś byłem w kinie.
Wczoraj byłem w kinie.
Modo Indicativo

Voy al cine.
Hoy he ido al cine.
Ayer fui al cine.
Tryb rozkazujący

Idź do pracy!
Modo Imperativo

¡Ve al trabajo!
Tryb przypuszczający


Poszedłbym do kina, ale nic ciekawego nie puszczają.
Modo Condicional


Iría al cine, pero no ponen nada interesante.
Tryb łączący -/brak polskiego odpowiednika/
 Chcę, żebyś poszedł do pracy.
Modo Subjuntivo

Quiero que vayas al trabajo.

Trybu subjuntivo używamy zwykle w zdaniach podrzędnie złożonych, w których w zdaniu głównym pojawia się czasownik wymagający użycia trybu subjuntivo lub po niektórych wyrażeniach oraz spójnikach.


Użycie Trybu łączącego (Modo subjuntivo)


W zdaniach podrzędnych lub w zdaniach prostych po niektórych wyrażeniach
Po czasownikach wyrażających stany emocjonalne (radość, złość, oburzenie, smutek, etc.)
Me molesta que lo hagas.

Przeszkadza mi, że to robisz.
Me alegro de que estés aquí.

Cieszę się, że tu jesteś.
Me pone triste que no puedas venir.

Smutno mi, że nie możesz/ będziesz mógł przyjść.

Me indigna que los políticos sean tan insolentes.

Oburza mnie fakt, że politycy są tak bezczelni.

No me gusta que lo hagas.

Nie podoba mi się, że to robisz.

Me da pena que
Lamento que
Me duele que
Es triste que
Qué pena que
Es curioso que
Me extraña que
Me sorprende que
Siento que...
Żal mi…
Żałuję, że…
Boli mnie to, że…
To smutne, że…
Ale szkoda, że…
To ciekawe, że…
Dziwi mnie to, że…
Dziwi/zaskakuje mnie to, że…
Przykro mi, że…
Po wyrażeniach zawierających subiektywną ocenę jakiegoś faktu, także w negacji
Estructuras :
(No) Es + adjetivo/sustantivo + que + subjuntivo

(No) Me/te/le/nos/os/les parece + adjetivo + subjuntivo

Lo + adjetivo + es que + subjuntivo

Es bueno/me parece bueno que siempre digas la verdad.
To dobrze/uważam, że to dobrze, że zawsze mówisz prawdę.

Es absurdo/me parece absurdo que digas esto.
To absurdalne/uważam, że to absurdalne, że to mówisz.

Es fantástico que comprendas mi situación.
To świetnie, że rozumiesz moją sytuację.

Es normal que tengamos diferentes posturas ante la vida.
To normalne, że mamy różne podejście do życia.

No es normal que le hable así a su jefe.
To nie (jest) normalne, że tak zwraca się do szefa.

No es natural que no quiera a su hermano.
To nie (jest) naturalne, że nie kocha swojego brata.
Es una tontería que…
Es un error que...
Es falso que...
Es una mentira que...
Es maravilloso que...
Es malo que...
Lo peor es que...
Lo urgente es que...
To głupota, że...
To błąd, że...
To nieprawda, że…
To kłamstwo, że…
To cudownie, że…
To źle, że…
Najgorsze jest to, że…
To, co teraz pilne to żebyś…
Kiedy wyrażamy wątpliwość, niepewność lub prawdopodobieństwo
* po wyrażeniach quizás, talvez, posiblemente, probablemente używa się również czasem trybu indicativo, jeśli prawdopodobieństwo zdarzenia jest większe (patrz: Tipsy)

Puede (ser) que venga.


Być może przyjdzie.

Posiblemente*/Probablemente* llueva.

Prawdopodobnie będzie padać.

Quizás*/Talvez* te visite más tarde.
Być może odwiedzę cię później.

Es posible
que no sepa cómo llegar.

To możliwe, że nie wie, jak dojechać.

Es probable que quiera venir.

To prawdopodobne, że będzie chciał przyjść.
Es imposible que...
Es improbable que...
Dudo que...

To niemożliwe, że…
To nieprawdopodobne, że…
Wątpię, żeby…
Kiedy zaprzeczamy czasowniki wyrażające opinię (sądzić/myśleć/uważać, że…) lub czasowniki percepcji zmysłowej
(czuć, widzieć, zauważać, słyszeć)
No creo que sea guapo.

Nie sądzę, że jest przystojny.
No me parece que sea una buena idea.

Nie wydaje mi się, żeby był to dobry pomysł.

No pienso que pueda ser tan tonto.

Nie sądzę, że mógłby być tak głupi.

No noto que lleve maquillaje.

Nie widzę [dosł. zauważam], żeby miała makijaż.

No siento que estos zapatos sean demasiado pequeños.
Nie czuję, żeby te buty były za małe.
Kiedy zaprzeczamy rzeczywistość, fakty.
No es verdad que los adultos siempre tengan la razón.



To nieprawda, że dorośli zawsze mają rację.


No es cierto que gane las elecciones.

Nie jest pewne, że wygra wybory.
No es indiscutible...
No es evidente que
No está claro que...
No sé que...
No digo/afirmo que...
Nie jest bezdyskusyjne…
Nie jest oczywiste…
Nie jest jasne…
Nie wiem (nic o tym), że…
Nie mówię/twierdzę, że…
Kiedy chcemy wywrzeć wpływ na rzeczywistość.

Po czasownikach oznaczających: rozkaz, radę, sugestię, zakaz, prośbę, życzenie. 
Le ruego que no fume aquí, está prohibido.



Proszę, żeby pan tu nie palił. To zabronione.

Digo que no pongas los pies en la mesa.

Mówię, żebyś nie kładł nóg na stole.

Vale la pena que pienses mejor tu decisión.

Warto, żebyś lepiej przemyślał swoją decyzję.
Pido que...
Aconsejo que...
Recomiendo que...
(No) permito que...
Prohibo que...

Proszę...
Radzę...
Zalecam...
(Nie) pozwalam...
Zabraniam...
Kiedy wyrażamy życzenie lub nadzieję
Quiero que te quedes conmigo.

Chcę, żebyć przy mnie został.

¡Ojalá no sea nada grave!

Oby tylko nie było to nic poważnego.

¡Que te mejores pronto!

Zdrowiej szybko.

¡Que lo pases bien!

Baw się dobrze.
¡Que tengas buen viaje!

(Życzę ci) udanej podróży.

¡Ojalá encuentres trabajo!
Żebyś tylko znalazł pracę./Mam nadzieję, że znajdziesz pracę.
Kiedy wyrażamy potrzebę, konieczność
Necesitamos que nos den toda la información.
Potrzebujemy, żeby udzielili nam wszystkich informacji.

Es necesario...
Es indispensable/imprescindible...
Trzeba, żeby…
To niezbędne…

W zdaniach z zaimkiem względnym, kiedy coś, czego szukamy lub potrzebujemy jest abstrakcyjne, nieznane lub występuje brak lub niedobór czegoś
Osoba lub rzecz hipotetyczna




Busco una secretaria que hable dos idiomas.

(por.: ≠ Tengo una secretaria que habla dos idiomas.)


Szukam sekretarki, która znałaby dwa języki.

(≠ Mam sekretarkę, która zna dwa języki.)


Busco un piso que tenga dos cuartos de baño.

(por. : ≠ Tengo un piso que tiene dos cuartos de baño.)

Szukam mieszkania z dwoma łazienkami.


(≠ Mam mieszkanie, które ma dwie łazienki.)
Brak
No tengo a nadie con quien pueda hablar.
Nie mam nikogo, z kim mógłbym porozmawiać.
Niedobór
No conozco a muchas personas que hablen japonés.

Nie znam wielu osób, które mówiłyby po japońsku.

Po spójnikach w zdaniach podrzędnie złożonych
Spójniki warunkowe







En caso de que tengas duda, llámame.

W przypadku gdybyś miał wątpliwości, zadzwoń do mnie.
Como no lo hagas, te castigaré.
Jak tego nie zrobisz, ukaram cię.
A no ser que/Excepto que/ A menos que/Salvo que quieras hacer otra cosa, iremos al cine.
Pójdziemy do kina, chyba że będziesz chciał zrobić coś innego.
Te dejaré mi bici siempre y cuando/siempre que me la devuelvas el lunes.
Pożyczę Ci rower, jeśli tylko zwrócisz mi go w poniedziałek.
Te doy mi palabra, con tal de que me dejes en paz.
Dam ci moje słowo, żebyś tylko przestał męczyć.
Po spójniku zdania wynikowego de ahí que
Me duele la cabeza, de ahí que esté de mal humor.
Boli mnie głowa, to dlatego jestem w złym humorze.
Spójniki okolicznika sposobu: como si, igual que si (tylko z czasami przeszłymi imperfecto de subjuntivo i pluscuamperfecto de subjuntivo)
Habla español tan bien como si fuera nativo.


Mówi po hiszpańsku tak dobrze jak gdyby był nativem.
Habla español tan bien igual que si hubiera vivido en España.
Mówi po hiszpańsku tak dobrze jakby [wcześniej] mieszkał w Hiszpanii.
Zawsze po spójniku okolicznika sposobu sin que
Siempre se cuela en las fiestas, sin que los seleccionadores se den cuenta.
Zawsze wkręca się na imprezy tak, że selekcjonerzy się nie pokapują.
Spójniki zdań okolicznika czasu, kiedy zdanie odnosi się do przyszłości


Cuando tenga dinero, iré a España.
Jak będę miał pieniądze, pojadę do Hiszpanii.
Apenas llegues, avísame.
Jak tylko dojedziesz, zawiadom mnie.
Tan pronto como/En cuanto/Así que sepas algo, avísame.
Jak tylko będziesz coś wiedzieć, zawiadom mnie.
Siempre que/Cada vez que necesites mi ayuda, llámame.
Dzwoń zawsze jak będziesz potrzebować mojej pomocy.
No te diré nada, hasta que no sepa los resultados.
Nic ci nie powiem dopóki nie będę znał wyników.
Mientras no se aclare la situación, te recomiendo callarte y no discutir.
Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, radzę ci siedzieć cicho i się nie kłócić.
Zawsze po spójniku okolicznika czasu – antes de que
Antes de que venga, tiene que estar todo listo.
Zanim przyjedzie, wszystko musi być gotowe.
Spójniki zdań okolicznika celu
Te lo digo para que lo sepas.

Mówię ci to, żebyś wiedział.

Doctor, vengo a que me haga un chequeo.
Panie doktorze, przychodzę na kontrolę.
Spójniki zdań przyzwalających aunque, por mucho que, por más que jeśli odnoszą się do sytuacji hipotetycznej
Aunque tenga tiempo, no lo ayudaré.
Nawet jeśli będę mieć czas, nie pomogę mu.
Por mucho que/Por más que estudies, nunca sacarás buenas notas.
Chociażbyś nie wiem ile się uczył, nigdy nie będziesz mieć dobrych ocen.
Zawsze po spójnikach przyzwalających:
Por+adjetivo+que
Por muy +adjetivo +que
Por (muy) guapo que sea, no es mi tipo.
Chociaż by był nie wiem jak przystojny, to nie jest w moim typie.
W strukturze typu:
Subjuntivo + pronombre relativo (lo que/donde/adonde/
quien) + subjuntivo
Hagas lo que hagas, te voy a seguir queriendo.
Co byś nie zrobił/Nie ważne co zrobisz, będę Cię nadal kochać.
Vivas donde vivas, te visitaré.
Niezależnie od tego, gdzie będziesz mieszkać, odwiedzę cię.
Vayas adonde vayas, iré contigo.
Niezależnie od tego gdzie pojedziesz, pojadę z tobą.
Andes con quien andes, no me importa. 
Z kim byś się nie zadawał, nie obchodzi mnie to.
W wyrażeniach o stałej, niezmiennej strukturze
Como usted quiera.

Jak pan sobie życzy.
Que yo sepa...
Z tego co mi wiadomo…
Que yo recuerde...
Jeśli dobrze sobie przypominam…

Como tú digas.
Como te parezca.
Jak uważasz.




Jeśli spodobał Ci się ten post, proszę poleć bloga swoim znajomym- tweetnij, lajknij, zaplusuj albo cośkolwiek innego. Dzięki! :-)

16 komentarzy:

 1. Dziękuję za to. Dzięki Pani pojęłam subjuntivo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyłączam się do gorących podziękowań :-)
   Aldona

   Usuń
 2. Jest mi niezmiernie miło, Pani Olu. Zapraszam ponownie!

  OdpowiedzUsuń
 3. espaniale, a czy tam nie powinnobyć "no le ayudare"? bardzo dziękuję za piękne zestawienie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za ten komentarz i wnikliwość. :-) W rzeczy samej można powiedzieć: "(No) LE ayudaré" lub " (No) LO ayudaré". Czasownik AYUDAR łączy się z dopełnieniem bliższym, inaczej dopełnieniem w bierniku (czyli pomagamy nie: komu? czemu? jak po polsku a: kogo? co?) - AYUDAR A ALGUIEN a hacer algo/en algo (dosł. pomóc kogoś coś zrobić/w czymś), stąd zaimek LO.

   Jest tylko parę zastrzeżeń: nie zawsze możliwe jest zastąpienie zaimka LO zaimkiem LE. Można to zrobić tylko w przypadku:
   - osoby rodzaju męskiego w l. pojedynczej: Ayudo a Juan. - LO/LE ayudo.
   - formy grzecznościowej Usted, niezależnie od płci osoby, do której się zwracamy: ¿Ayudo a Ud., Sr. Blanco/Sra. Blanco? - ¿LO/LE ayudo? (częściej słyszane na Półwyspie: LE) lub: ¿Puedo ayudarLE en algo?

   Temu tematowi poświęce na pewno osobnego posta.

   Usuń
 4. Naprawdę super, nikt by tego lepiej nie ujął...a próbowałam z wielu książek...w głowie miałam chaos.. do teraz. Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 5. Z nieba mi spadł ten Twój blog!:) wreszcie subjuntivo w jednym miejscu
  wytłumaczone po ludzku:)

  OdpowiedzUsuń
 6. Wspaniała robota,jestem pod wrażeniem, nigdzie nie widziałem, aby to zagadnienie było lepiej opracowane!

  OdpowiedzUsuń
 7. świetny post - przepisane do zeszytu! pozdrawiam z Poznania

  OdpowiedzUsuń
 8. Idealna pigułka do egzaminu :) pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 9. Ogromne dzięki za Twoją pracę! Przez długi czas próbowałam to ogarnąć, z książek, internetu, pytałam nauczycieli i native speakerów, ale dopiero teraz widzę jasno, o co chodzi i kiedy używać tej osobliwości zwanej Subjuntivo. Jestem Ci bardzo wdzięczna!

  OdpowiedzUsuń
 10. Bardzo dobrze opisany subjuntivo. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 11. Można prosić o przykładowe zdanie z "Lo peor es que"?

  OdpowiedzUsuń
 12. Ja hiszpańskiego uczyłem się samodzielnie z blogów, kursów multimedialnych, jak również na korepetycjach - https://lincoln.edu.pl/warszawa/jezyk-hiszpanski/. Moim zdaniem korepetycje są lepsze niż zajęcia w grupie, ponieważ nauka wtedy jest bardziej ukierunkowana pod jedną osobę, a nauczyciel poświęca też nam więcej uwagi.

  OdpowiedzUsuń