czwartek, 20 marca 2014

Zdania czasowe (Oraciones temporales) Cuando era joven...(I) - wstęp

Zdania okolicznikowe czasu (Oraciones temporales)

Zdania okolicznikowe czasu  są zdaniami podrzędnie złożonymi, w których zdanie podrzędne (czyli to, które występuje bezpośrednio po spójniku) odpowiada na pytanie: ¿Cuándo? (kiedy), ¿Desde cuándo? (od kiedy?), ¿Hasta cuándo? (do kiedy?).  

zdanie podrzędne
zdanie główne
Cuando tenga dinero,
iré a España.
Jak będę mieć pieniądze, pojadę do Hiszpanii.
Antes de salir,
comió el desayuno.
Przed wyjściem zjadł śniadanie.
Mientras yo preparaba la cena,
mi hermana miraba la tele.
Podczas gdy ja przygotowywałam kolację, moja siostra oglądała telewizję.

Ogólnie, strukturę zdania czasowego możemy przedstawić następująco:
spójnik:
Cuando
Antes de
Mientras
Tan pronto como
….
+
zdanie podrzędne
+
zdanie główne

Możemy też zamienić miejscami zdanie podrzędne z głównym:
zdanie główne
+
spójnik:
cuando
antes de
mientras
tan pronto como
...
+
zdanie podrzędne

Zdania czasowe są wprowadzane za pomocą następujących spójników, zależnie od relacji czasowej zdania głównego w stosunku do zdania podrzędnego:


spójnik
przykładowe użycie
cuando kiedy, gdy, jak
Cuando tengas tiempo, ven a visitarme.
Jak będziesz mieć czas, odwiedź mnie.
Cuando hace calor, el hielo se derrite.
Kiedy jest ciepło, lód się topi.
Cuando era joven, pasaba todos los veranos en el campo.
Kiedy był młody, każde lato spędzał poza miastem.

 tan pronto como, en cuanto, así que
jak tylko
Hazme saber, tan pronto como/en cuanto/ así que sepas algo.
Zawiadom mnie, jak tylko będziesz coś wiedzieć.

apenas zaledwie


Hazme saber, apenas sepas algo.
Zawiadom mnie, zaledwie czegoś się dowiesz.

nada más que jak tylko (z formą osobową czasownika)

Hazme saber, nada más que sepas algo.
Zawiadom mnie, jak tylko będziesz coś wiedzieć.

nada más jak tylko (z bezokolicznikiem)

Hazme saber, nada más saber algo.
Zawiadom mnie, jak tylko będziesz coś wiedzieć.
mientras kiedy, podczas gdy lub dopóty dopóki

Mientras yo estaba planchando, ella estaba viendo la tele.
Podczas gdy ja prasowałam, ona oglądała telewizję.
Disfruta la vida, mientras puedas.
Ciesz się życiem, dopóki możesz.


cada vez que, siempre que ilekroć

Cada vez que/siempre que te veo, me alegro.
Cieszę się ilekroć cię widzę.

antes de que przed, zanim (z formą osobową czasownika)

Antes de que entres, quítate los zapatos.
Zanim wejdziesz, zdejmij buty.

antes de przed (z bezokolicznikiem, rzeczownikiem lub oznaczeniem czasu)

Antes de entrar, quítate los zapatos.
Przed wejściem, zdejmij buty.


desde que odkąd, od czasu kiedy (z formą osobową czasownika)

Desde que la conozco, no ha cambiado.
Odkąd ją znam, nie zmieniła się.

desde odkąd, od (z bezokolicznikiem, rzeczownikiem lub oznaczeniem czasu)


Desde entrar a trabajar a las 8, no he comido nada.
Od wejścia do pracy o godzinie 8, nic nie jadłem.

hasta que do, aż do, aż (z formą osobową czasownika)

No para de trabajar, desde que entra hasta que sale.
Pracuje bez przerwy - od wejścia do wyjścia.

hasta do, aż do, aż (z bezokolicznikiem, rzeczownikiem lub oznaczeniem czasu)

Hoy trabajo hasta las ocho.
Dziś pracuję do ósmej.


al w momencie, robiąc coś, po zrobieniu czegoś (z bezokolicznikiem)

Al saber la noticia, se alegró mucho.
Jak się dowiedział, bardzo się ucieszył.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz