wtorek, 18 października 2011

Wymowa. Acento español (I)


¡Hola a todos!

Dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć pewne zasady dotyczące naturalnej, a co najważniejsze poprawnej wymowy hiszpańskich głosek, czyli tego, co trzeba wiedzieć i stosować w praktyce, aby nasza wymowa nie była "drewniana". Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli? ;-)

Od razu zaznaczam, że zasady te dotyczą tylko wersji języka hiszpańskiego używanej na Półwyspie. Nie oznacza to oczywiście, że jest ona lepsza lub bardziej poprawna niż wersje używane w Ameryce Łacińskiej. Jest to natomiast wersja uważana za wzorcową i uwzględniana w większości podręczników do nauki hiszpańskiego, czyli ta,  której uczy się większość uczniów (ku oburzeniu wielu latynoskich hispanohablantes - wniosek, który sam się narzuca, po przeczytaniu komentarzy na You Tube).

Inspiracją do napisania dzisiejszego posta stały się toczone na zajęciach z hiszpańskiego boje. Ich inspiratorką i uczestniczką była częstokroć sama autorka niniejszego bloga, uczestnicząca  w dyskusji zarówno z perspektywy osoby uczącej się, jak i nauczającej innych prawidłowej wymowy.  Przedmiotem sporu są na przykład pary głosek:  b (be) i v (uve) czy ll (doble ele) i y (ye). Czy są to dwa różne dźwięki, czy ten sam dźwięk? A jeśli tak, to jak właściwie powinien brzmieć ten dźwięk?

Audycja, której za chwilę wysłuchacie, została nagrana przez bardzo sympatycznego rodowitego Hiszpana, niebędącego z wykształcenia lingwistą. Mój wybór nie był przypadkowy, ponieważ chodziło mi o to, aby pokazać Wam, jak wygląda poprawna wymowa z punktu widzenia „naturszczyka” i bez wnikania w zbędne (z perspektywy przeciętnego ucznia) teorie na temat fonetyki i miejsca artykulacji głosek. 
Niestety w paru miejscach uważam, że nasz Hiszpan nie ma rację, czemu dam wyraz w następnych postach, w których omówię fragment po fragmencie wymowę poszczególnych głosek.

Pod spodem znajdziecie transkrypcję, a w kolejnych postach zajmę się omówieniem poszczególnych zagadnień poruszanych w programie.


¡Manos a la obra! Do roboty! Zaczynamy!

Transkrypcja. (Dla ułatwienia zaznaczyłam również czasy, oddzielając poszczególne zagadnienia, dzięki czemu łatwiej będzie wrócić do odpowiedniego fragmentu nagrania.)
 

Hola amigos. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema.  Y entonces con más detalles que os voy a dar, vais a conseguir una pronunciación, una dicción verdaderamente ibérica. Sin... sin lugar a ningún tipo de dudas, ¿de acuerdo?... [0:19]  

Como todos sabéis la principal característica del español ibérico es la diferenciación entre el fonema zeta y el fonema ese .

 

No es lo mismo: casa (una casa donde vives) y caza de cazar... pfff [sonido de disparo] ciervos,  de acuerdo, entonces, ante la grafía zeta con la a, la e o la u, utilizaremos el fonema zeta, es decir: zapato, zozobra, zurrón y con el fonema ce con la e o la i también utilizaremos el fonema zeta, es decir: cereza, cimiento, etcétera. Lo mismo cuando la zeta  aparece al final de sílaba, por ejemplo: Erranz, también se pronuncia zeta

 

Por otro lado, cuando aparece la grafía ese, se pronunciará con el fonema ese, por ejemplo:   Salamanca, Soria, Sigüenza, Sevilla, Sumatra, ¿mmm?, se pronuncia con la ese ...[se limpia la garganta].  Perdón...

 
 [1:31]

Un detalle muy importante para que la pronunciación suene ibérica totalmente, es que la ese sea la característica que utilizamos aquí, es decir: en Iberoamérica y en zonas de Península Ibérica, como Andalucía, se pronuncia una ese más aplastada. Una ese en la que la punta de la lengua está apoyada contra el alvéolo inferior frontal, es decir, aquí (indica con el dedo), y suena algo así como: Sí, señor .

 

En el español ibérico no se pronuncia la ese de esa manera. Se pronuncia más sibilante. Se apoya la lengua, digamos, contra todo el lateral superior alveolar, ¿eh?, y... sssss por la punta sibila, es decir: Ssevilla, Ssalamanca, Ssoria, no: Soria o Sevilla, sino: Ssoria y Ssevilla. Este detalle es muy importante para que suene realmente ibérica la pronunciación.

 

[2:30]
Bien. Otro detalle, también muy importante, es que la ese al final de sílaba, siempre se pronuncia, no vale el: somo tre, se puede decir que es, obviamente, totalmente correcto en otras variedades del castellano, pero en esta variedad en concreto no se utiliza. Se dice: somoS treS y suena exactamente igual la ese al principio de sílaba, que al final de sílaba: somoS treS, ¿hm?.

 

Y lo mismo cuando mezclamos el fonema ese con el fonema zeta en la misma, e..., palabra. Se diferencia totalmente: seCesión, suCeso, suCesos .

 

Todo se pronuncia correctamente. Todos y cada uno de los fonemas que están escritos.

 

[3:14] 
Bien, otro detalle importante es la be y la uve. En el español ibérico no se diferencia* estos dos fonemas. Yo he escuchado alguna vez a la gente decir: viva o vaso , en algunas variedades del castellano. Yo no soy lingüista, yo no sé realmente si esto es correcto o no es correcto.

 

Lo que sí os puedo decir que en la variedad ibérica, no se hace la dferenciación, es decir, suena exactamente igual, la be de Barcelona que la uve de Valencia. Exactamente. No se hace la diferenciación: vaca, vaso,  Barcelona, bueno, bondad. Todo se pronuncia exactamente igual: oclusiva y sonora. ¿De acuerdo?

 

[3:55] 
¿Qué más os puedo decir? Algún detalle más importante para que suene exactamente ibérico...

 

Bien, muy importante también es, la diferenciación aunque no se hace en todas las regiones de la Península Ibérica, pero sí en la matriz, en el idioma castellano, es la diferenciación entre el fonema: elle y la yo de la i griega . Es decir, de yo o yate , es decir, es diferente, lluvia que yate o llave que yema .

 

Llave y yate es un fonema diferente que es importante diferenciarlo para darle más calidad a nuestra pronunciación ibérica. De acuerdo.

 

[4:36] 
Otro detalle importante que observo en mucha gente, bueno, otras variedades, iberoamericanas es hacer la jota o la ge, cuando es fuerte, se hace, más bien, más cercano a una hache aspirada que a una jota realmente. Es decir: se hace como: gente, jamón. Aqui decimos: Ggente, Jjamón. Es decir: la parte anterior de la lengua, vibra contra el velo del paladar, produciendo un sonido más fuerte. Sin pudor: Jjamón, Ggente, no: gente, toda la gente, no, Ggente, Jjamón, ¿hm? Asi se consigue una jota verdaderamente ibérica.

 

[5:16] 
Otro detalle muy importante también es la nasa... la nasalización, es decir: cuando hay una vocal, antes de una consonante nasal que puede ser una eme o una eñe , aquí jamás se nasaliza la vocal. En otros* regiones sí se hace. Por ejemplo, se hace: señor, cómo está, señor? Como en Cuba, por ejemplo, podría sonar algo semejante a esto. Aquí jamás. Siempre suena: planas. Es decir, la vocal normal y la nasal nasal. Nunca se nasaliza la vocal. Decimos: sEñor, sEndero , no: el sęndero, el sęñor, no, eso no se dice. Sí que: sEñor, sEndero. ¿De acuerdo?

 

[5:55] 
Y bueno, por el momento, yo creo que por ahora es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sean de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues es eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos trucos que os he dado. Y me despido por hoy. Y... nos veremos pronto con más ayudas sobre diversos temas. Si queréis comentar, no os cortéis. ¿De acuerdo? Estaré encantado al recibir vuestras opiniones. Muchísmas gracias y hasta pronto.


* Gwiazdką zaznaczone zostały niepoprawne fragmenty wypowiedzi. Transkrypcja jest dosłownym, naturalnym odwzorowaniem treści, a w języku mówionym często pojawiają się drobne błędy.
 

* incorrecto: no se diferencia estos dos fonemas -  correcto: no se diferenciaestos do fonemas albo no se diferencia entre estos dos fonemas

* incorrecto:  otros* regiones - correcto: otras regionesWymowa. Acento español (II). La "s", la "c" y la "z".
Wymowa. Acento español (III). La "b" y la "v"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz